Om os / Historien om vores kvarter / Sofienlundlejren

Sofienlundlejren

Af Torben Pedersen, Munkevænget 12
 
Træhusene (barakkerne) blev opført i 1944 til den danske Brigade i Sverige. I 1945 blev lejren flyttet til Danmark og genopført på fælleden ved Holbæk.
Lejren blev brugt af Sjællandske Artilleri Regiment i tilknytning til Holbæk Kaserne indtil 1976, hvor lejren blev nedlagt.
Med nedrivningen af de røde barakker er et stykke af Holbæks historie forbi og der er sat punktum for et stykke bevæget dansk militærhistorie.
 
Den danske Brigade – eller Regiment Danforce, som dens allierede betegnelse var – blev formelt dannet i 1943 efter forudgående forhandlinger mellem udsendte danske officerer, repræsentanter for de allierede styrker og for den svenske regering. Det måtte ikke officielt være en militær kampstyrke, så derfor fremstod styrken som et ”Politikorps”.
De første mødeordrer blev udsendt den 1. dec. 1943 til danske officerer der opholdt sig i Sverige. Af de svenske myndigheder havde man fået et tidligere sommerkursted til rådighed. Sofielund der lå midt i Smålands skove. Stedet lå 10 km. fra nærmeste jernbanestation og by, Konga, så man havde det helt for sig selv.
 
I begyndelsen bestod lejren af en hovedbygning og 6 mindre 2-værelses ”stugar”. Dette var slet ikke nok til at huse de ca. 600 mand som styrken var påregnet. Derfor var første opgave at rydde skov og opførelse af barakkerne.
Lejren stod færdig i februar 1944. Det var præfabrikerede standardtyper som blev leveret i sektioner og var godt, solidt tømmer, som bestod i de næste 30 år.
 
I maj 1945 vendte Den danske Brigade hjem til Danmark og barakkerne stod tomme. Ved forhandlinger mellem den svenske og danske regering blev der truffet aftale om, at barakkerne skulle overflyttes til Danmark, nærmere fælleden i Holbæk. Navnet blev Sofielundlejren.
 
Den 15. okt. 1975 blev halvdelen af Sofielundlejren lukket, da størstedelen af det daværende batteri blev flyttet til kasernen. Militæret havde lejet grunden ved Sofielund indtil 1979. Da der var plads nok på Holbæk Kaserne til at huse alle de militære enheder, blev lejren unødvendig og lejemålet opsagt.
Den 14. december 1976 blev lejren nedrevet af en gravemaskine. Materialerne var så saneringsmodne at genbrug ikke var muligt og derfor blev de knuste brædder kørt til Wegenersminde til brug for kommende øvelser i brandslukning.
 
Undertegnede var sergent og tilhørende Sjællandske Artilleris 2. Batteri i Sofielundlejren i 1970. Batteriet bestod i begyndelsen af 6 stk. 155 mm trukket haubits, som i tilfældet betød trukket bag lastbiler. I samme periode blev de afløst af samme antal 155 mm Selvkørende Haubits.
Min deltagelse bestod i at være befalingsmand for ”målerne”. 2. Batteri havde kontor i 2. hus efter Portvagten, eller der hvor vi bor i dag i nr. 12, og vi har boet i Munkevænget siden 31. okt. 1978. Portvagten var der hvor Munkevænget 10 er i dag.
 
Midt på det store fællesareal var lejrens indhegnede branddam.
Barakkerne var placeret i 2 rækker på langs ved Østre Fælledvej og 1 række på tværs langs Munkestien. Den sydlige del af området var parkeringsplads for de selvkørende haubitz og den var derfor godt funderede til den tunge trafik. Dette har de nuværende beboere vist fået lidt kendskab til når der graves lidt ned i jorden. Ammunitionsbunkeren var placeret i bakken mellem Munkevænget og Provstehøjen bag ved nr. 31.
 
Der findes en oversigt over Sofielundlejrens placering i forhold til nuværende bebyggelse.

I dag står mindestenen i den nordøstlige del af plænen, centralt i forhold til Sofielundlejrens placering. Stenen blev afsløret 23. sept. 1978 af oberst H.G. Hansen og kasernearbejder Georg Nielsen, som var Sofielundlejrens faste mand i over 23 år og boede på Kapellanvej lige over for Munkevænget 12.
Mindestenen blev afsløret i forbindelse med byggeudstillingen ”Ungt Hus 1978” og obersten sagde i talen bl.a., at stenen står for sammenhold og kammeratskab, således at de unge familier, der slår sig ned her i det nye kvarter, vil opleve glæden ved gode naboforhold.
Redaktør Benjamin Steengaard Rasmussen