Privatlivspolitik

Privatlivspolitik Grundejerforeningen Munkevænget, Holbæk

Dataansvar og formål med behandling af dine personoplysninger
Grundejerforeningen behandler kun almindelige personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens formål.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Formanden er dataansvarlig.
Kontaktoplysninger på formanden kan ses på hjemmesiden: www.munkevænget.dk

Behandling af personoplysninger
Foreningen behandler følgende personoplysninger:
Navn, adresse og registrering af kontingent indbetalingen.

Samtykke
Foreningens behandling af dine personoplysninger baserer sig på retligt grundlag, da medlemskab af foreningen er obligatorisk jf. lokalplanen.

Videregivelse af dine personoplysninger
Foreningen videregiver ikke personoplysninger til tredjepart.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Foreningen opbevarer dine personoplysninger i 5 år fra medlemskabets ophør. Dog ligger der referater, som indeholder navn og husnummer. Referater slettes ikke.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når foreningen behandler personoplysninger om dig, bl.a.:

- Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
- Retten til indsigt i egne personoplysninger
- Retten til berigtigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder og gøre indsigelse mod foreningens behandling af data, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige.

Du kan klage til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Foreningen kan ændre i privatlivspolitikken. Den gældende udgave findes på www.munkevænget.dk.
Redaktør Benjamin Steengaard Rasmussen